Kogeneratory

Co to jest kogenerator?

Kogenerator to urządzenie, które służy do wytwarzania jednocześnie dwóch rodzajów energii: ciepła oraz energii elektrycznej. Jest to rodzaj kogeneracji, czyli równoczesnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z jednego źródła. Kogeneracja jest bardziej efektywna energetycznie niż oddzielne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, ponieważ wykorzystuje odpadowe ciepło, które w normalnym procesie wytwarzania energii jest tracone.

Wobec szykujących się poważnych zmian w kosztach energii dla odbiorców w
gospodarstwach domowych obserwujemy rosnące zainteresowanie instalacją
kogeneratorów w domach jednorodzinnych.

Kogeneratory dla budynków jednorodzinnych

Już dziś energia elektryczna dla domów jednorodzinnych może być pozyskiwana taniej w oparciu o kogenerator zasilany gazem ziemnym lub płynnym. Do mniejszych obiektów na rynku są dostępne kogeneratory o mocy 6-7 kW. 

Jak działa kogenerator?

Kogenerator wytwarza prąd ładujący magazyn energii o pojemności ponad 20 kWh. Z magazynu jest zasilany inwerter 3 fazowy, który zasila dom. Z każdej fazy inwertera może być pobierana moc 4 kW.
Jest to moc wystarczające na zasilanie pralki, piekarnika, płyty indukcyjnej i
mniejszych odbiorników (z równomiernym podziałem faz). Przy rozładowaniu
magazynu w 70% automatycznie załącza się kogenerator i doładowuje magazyn.

Ciepło powstające przy wytwarzaniu prądu jest kierowane do bufora i dalej
rozprowadzane wg zapotrzebowania.

Kogeneracja to: jednoczesne wytwarzanie prądu podczas ogrzewania

Jakie są zalety posiadania kogeneratora?

Zaletą kogeneratora względem instalacji fotowoltaicznej jest to, że nie ma zagrożenia całkowitego rozładowania magazynu, doładowanie możliwe jest zawsze gdy potrzeba. Nawet całkowicie rozładowany magazyn nie stoi i czeka, od razu jest doładowywany. Zagrożenie całkowitego rozładowania w przypadku fotowoltaiki wymaga stosowania w magazynie energii bardzo drogich akumulatorów, (jeden z zainteresowanych użył określenia ”koszmarnie drogie”) gdyż akumulatory innego rodzaju, trwałe i znacznie tańsze, nie mogą stać rozładowane i czekać na
doładowanie energią ze słońca.


W czasie korzystania z energii w magazynie dom jest odłączony do zasilania z sieci. Gdyby z jakiegoś powodu nie było możliwe korzystaniu ze zmagazynowanej energii zasilanie automatycznie przełącza dom na zasilanie z sieci. Energia gazu przetwarzana jest na prąd ze sprawnością przynajmniej 25% (większe silniki mają większą sprawność). Oznacza to, że wytwarzanie mocy elektrycznej np. 3 kW towarzyszy jednoczesne wytwarzanie mocy cieplnej 9 kW.

Koszt eksploatacji kogeneratora

Przy obecnych cenach gazu ziemnego wytworzenia 3 kWh prądu (wg
zapowiadanych cen) to koszt ok 70 gr. Uniknięty koszt zakupu prądu to ok 6 zł
przynosi to oszczędność ponad 5 zł/3kWh. Przy zużyciu 15 kWh dziennie
spodziewana oszczędność wyniesie ok. 25 zł przy jednoczesnym wytwarzaniu
potrzebnego ciepła.

kogeneratory bielsko-biala

Otrzymaj wycenę

Dobierzemy odpowiednie urządzenie dla Twojego budynku.