Instalacje WOD-KAN

Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych

Zajmujemy się montażem instalacji wodno-kanalizacyjnych w instytucjach publicznych oraz domach jednorodzinnych. Zakładamy instalację w nowopowstałych budynkach oraz modernizujemy istniejące instalacje.

Co możemy dla CIebie zrobic?

WOD-KAN

instalacje i przyłącza wodne

WOD-KAN

instalacje i przyłącza kanalizacyjne

Jak przebiega montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej?

Etap pierwszy:

Etapy budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w domu jednorodzinnym zaczynają się od wylewania fundamentów. Już na tym etapie należy ułożyć rury kanalizacyjne w gruncie, które odprowadzą ścieki z domu. Należy również wykonać przyłącze wodne. W celu zapobiegania przemarzaniu rury z wodą powinny być ułożone poniżej poziomu gruntu. W większości przypadków doprowadzenie wody do budynku znajduje się na poziomie około 1,5 metra pod poziomem gruntu, co zwykle wymaga ułożenia jej pod ławą fundamentową.

W celu zapewnienia grawitacyjnego spływu nieczystości, rury kanalizacyjne są układane z odpowiednim spadkiem. Zazwyczaj wymaga to wydrążenia przepustu w ścianie fundamentowej. Po ułożeniu instalacji kanalizacyjnej, na tym etapie budowy należy sprawdzić jej szczelność, a następnie zasypanie rur ziemią i wykonanie podkładu betonowego.

instalacje wod kan bielsko biala

Etap drugi:

Kolejnym etapem budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej jest ich rozprowadzenie wewnątrz budynku, co można zacząć robić, gdy budynek jest w stanie surowym. W praktyce, prace te zwykle wykonuje się po zamontowaniu okien, aby chronić elementy instalacji przed kradzieżą. Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnych odbywa się zgodnie z projektem, ale na tym etapie można wprowadzać niewielkie zmiany, takie jak przesunięcie instalacji zlewozmywaka, umywalki czy toalety. Rozprowadzenie rur wodnych wymaga wydrążenia bruzd w ścianach, aby umożliwić ukrycie rur pod tynkami, które zostaną wykonane na późniejszych etapach prac budowlanych.

Ten etap zwykle trwa najdłużej i wymaga najwięcej uwagi. Może być prowadzony równolegle z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania lub innymi pracami instalacyjnymi, takimi jak prace elektryczne. Jednak doświadczenie pokazuje, że lepiej jest, gdy ekipy pracują po sobie, a nie jednocześnie. Dzięki temu uniknie się wzajemnych przeszkód, a każda ekipa będzie mogła zaplanować swoje prace zgodnie z własnym harmonogramem, nie wchodząc w drogę innym ekipom.

 

Etap trzeci - montaż urządzenia:

Montaż urządzeń to ostatni etap w wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej w domu jednorodzinnym. Jest to etap finalny, który kończy proces montażu instalacji i jest wykonywany na końcowym etapie prac wykończeniowych w domu. W tym etapie montowane są armatura i ceramika łazienkowa (tzw. biały montaż), a także podłączany jest zlewozmywak w kuchni. Po zakończeniu tych prac instalatorzy kończą swoją pracę, a montaż licznika wody przez wodociągi jest zwieńczeniem prac związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej w domu. To pozwala na korzystanie z wszystkich zainstalowanych urządzeń.

Montaż urządzeń to ostatni etap w wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej w domu jednorodzinnym. Jest to etap finalny, który kończy proces montażu instalacji i jest wykonywany na końcowym etapie prac wykończeniowych w domu. W tym etapie montowane są armatura i ceramika łazienkowa (tzw. biały montaż), a także podłączany jest zlewozmywak w kuchni. Po zakończeniu tych prac instalatorzy kończą swoją pracę, a montaż licznika wody przez wodociągi jest zwieńczeniem prac związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej w domu. To pozwala na korzystanie z wszystkich zainstalowanych urządzeń.

Skontaktuj się z nami

Otrzymaj wycenę